Asiantuntemuksella ja kokemuksella

DIGITALISAATIOSSA MUKANA VUODESTA 1984 LÄHTIEN

about us

kuka me olemme?

Suomen Mallinnusmittaus Oy

Suomen Mallinnusmittaus Oy on perustettu vuonna 1998. 

Yrityksemme palveluna on tarkkojen 3D-mallien tuottaminen olemassa olevasta rakennus- ja laitekannasta asiakkaille. Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme taloudellisten päätösten tekemistä, esimerkiksi kiinteistökehityksen ja teollisuuden kehitys-, toteutus-, sekä ylläpitotoiminnoissa, mahdollistaen digitalisaation tehokkaan hyödyntämisen.

Yritys toimii osana asiantuntija-allianssia, jossa muut toimijat ovat Smartgeo, Profox, Viitacon sekä Process Genius.

Strategia

Rakennetun ympäristön geometrinen inventointi hyödyntäen 3D-mittausteknologiaa ja tiedon integrointi asiakkaan käyttöön

VISIO

Virtualisoimme geometriasidonnaisen informaation investoinneille

 

missio

Digitalisoimme ja mallinnamme kohteet ja tuomme rakentamiseen sekä investointeihin mittatarkat 3D-mallit

PALVELULUPAUS

 

Tarjoamme parhaan ja innovatiivisimman asiantuntijaosaamisen yhdistettynä asiakkaan voimavaroihin.

 

Geometriaan liitetty data mahdollistaa liiketoimintaintegraation todellisen kehittämisen. Talous-, tekniikka-, dynaaminen ja staattinen informaatio toimivat holistisessa ja logistisessa yhteistyössä.

Digitaaliset palvelut teollisuudelle ja kiinteistökehitykseen
Smart Project Alliance ® yhtiöiden kanssa

Palvelukonseptimme on tarkoitettu investointiriskien minimointiin, sekä aineellisten voimavarojen inventointiin, jota kutsumme myös nimellä ”geometrinen inventointi”. Aineistot soveltuvat myös käyttöliittymiksi ns. digital twin – malleihin.

Kuten on tunnettua, oikeat ja toleranssitarkat lähtötiedot antavat parhaan tuloksen investointien suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Toimimme käytössä olevien standardien kuten RYL, PSK, ISO ym. mukaisesti. Asiantuntemukseemme kuuluu eri teollisuusalat ympäristöstä, suorituskyvystä, omaisuuden hallinnasta, liiketoiminnan kehityksestä ja elinkaaritiedon hallinnasta.

Autamme asiakkaitamme parantamaan ja pitämään yllä liiketoimintaprosessiensa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Teemme huipputarkat ja nopeat laserkeilausmittaukset ja toteutamme näiden pohjalta havainnolliset ja helposti ymmärrettävät 3D-mallit.

Tavoitteenamme on nollavirhetoteutus geometriatiedon osalta.

Mittaohjaus-konseptimme varmistaa, että kone- ja laitevalmistajalla on asennuksia varten oikeat ja toleranssivaatimusten mukaiset mitatut toteumatiedot käytössä. Mikäli tiedot eivät vastaa alkuperäistä suunnitelmaa, muutokset ovat vielä mahdollisia.

 

”Mittaohjaus -konseptiimme kuuluva  geometria -kontrolleri valvoo työmaan toteutumista kaivuutöistä valmiiseen kohteeseen.”

Talouden ja tekniikan integraatio

Liiketoimintaintegraatio vaatii kokonaisuuden ymmärtämistä ja loogista ajattelukykyä

YRITYKSEMME TAUSTAA

Arto Ala-Hiiro

Kehitysjohtaja

”Olen luonut markkinoita uudelle palvelukonseptillemme vuodesta 1991 lähtien.

Kokemukseni piirustuksiin perustuvista investointien toteutuksista rakennustoiminnassa osoittautui äärimmäisen riskialttiiksi. Investointien lähtötietoina olevat piirustukset saneerauskohteista eivät yleensä pitäneet paikkaansa. Tarvittiin jotain uutta teknologiaa, millä voimme varmistua lähtötietojen oikeellisuudesta.

Mittaaminen 3D-maailmassa oli ratkaisu lähtötietojen varmistamiseen. Vuonna 1991 mittaaminen toimi takymetrin ja etäisyysmittarin yhdistelmällä, piste kerrallaan.

Tieteellinen perusta tälle oli silloisen Tampereen teknillisen korkeakoulun geodesian laitoksella, jossa kehitettiin mittaamista 3D-koordinaatistossa. Lähdin tälle tielle, koska tiesin, että teoriat ja käytäntö toimii.

Nyt 30 vuotta myöhemmin näitä yksittäisiä pisteitä tulee 2 milj. / sekunti -nopeudella.”

lähtötiedot investoinneissa

Oikeat ja toleranssitarkat lähtötiedot antavat parhaan tuloksen investointien suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

asiantuntemus

Asiantuntemukseemme kuuluu eri teollisuusalat ympäristöstä, suorituskyvystä, omaisuuden hallinnasta, liiketoiminnan kehityksestä ja elinkaaritiedon hallinnasta.

luottamus

Luottamuksellinen yhteistyö on avainroolissa kehitettäessä pitkälle vietyä integraatiota.

”Smart Project Alliance® -konseptimme on kehitetty palvelemaan asiakkaidemme siirtymistä hyödyntämään pitkälle kehitettyjä teknologioita mittaustekniikasta ja tietotekniikasta.”

”Maapallo on käyttöliittymämme, komponentti on pienin osa kokonaisuutta, vektorigeometria on tehokkain informaation tallentaja.”

”Palvelukonseptimme on tarkoitettu investointiriskien minimointiin, sekä aineellisten voimavarojen inventointiin, jota kutsumme myös nimellä ”geometrinen inventointi.”