Yhteistyökumppanimme ja referenssit

Toimimme pelinrakentajina siirryttäessä Digital Twin -maailmaan

digital twin

yhteistyössä

Optimoidun teknologian soveltaja – Smart Project Alliance®

Smart Project Alliance® konseptimme on kehitetty palvelemaan asiakkaidemme siirtymistä hyödyntämään pitkälle kehitettyjä teknologioita mittaustekniikasta ja tietotekniikasta. Olemme luoneet uuden -täysin digitaalisen palvelualustan asiakkaiden hyödynnettäväksi lähtötietojen hankinnasta elinkaaritiedon hallintaan. Yhdistämme reaali- ja rahaprosessit yhteen käyttöliittymään.

Palvelukonseptimme on tarkoitettu investointiriskien minimointiin, sekä aineellisten voimavarojen inventointiin, jota kutsumme myös nimellä ”geometrinen inventointi”. Aineistot soveltuvat myös käyttöliittymiksi ns. digital twin – malleihin.

3D -MALLIT

Suunnittelemme toteutuksen ja prosessin 3D-mallien luomiseksi. Selvitämme nykytilanteen, tarpeet, käytettävän teknologian ja luomme tiekartan 3D-mallien luomiselle ja hyödyntämiselle.

havainnekuvat ja aluemallit

Tuotamme laajoista alueista havainne kuvia ja aluemalleja standardin PSK 3403 mukaisesti. 

Simuloinnit

3D-mallien avulla tuotamme aineistoja logistiikan-, materiaalivirtojen- ja ergonomian simulointeihin sekä CFD-laskentaan.

Mittaohjaus

Seuraamme ja valvomme investointihankkeen toteutusta vertaamalla toteutusvaiheen laserkeilausaineistoa suunnittelumalleihin.

Tavoitteemme

Oikeat ja toleranssitarkat lähtötiedot antavat parhaan tuloksen investointien suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Toimimme käytössä olevien standardien kuten RYL, PSK, ISO ym. mukaisesti. Asiantuntemukseemme kuuluu eri teollisuusalat ympäristöstä, suorituskyvystä, omaisuuden hallinnasta, liiketoiminnan kehityksestä ja elinkaaritiedon hallinnasta.

Voimme myös toimia joustavasti yhteistyössä asiakkaidemme sidosryhmien kanssa. Luottamuksellinen yhteistyö on avainroolissa kehitettäessä pitkälle vietyä integraatiota.

”Rakennetun ympäristön mitattu lähtötieto ja mallinnus loivat erinomaisen tilannekuvatyökalun yhteiskehittävään skenaariotyöskentelyyn!”

Vesa-Jukka Vornanen, KTT

tekninen johtaja, Kotkan kaupunki

”Olemme varmoja, että tämä Mittaohjaus -toimintakonseptimme vähentää huomattavasti investointien toteutusriskejä oikein tehtynä.

Näin säästyneillä kustannuksilla uskomme olevan merkitystä kokonaiskustannuksia vähentävänä, ja antavan sitä kautta myös tilaa uudelle toimijalle investointihankkeiden läpiviennissä. Konseptiamme ja Smart Project Alliance® yhteistyö- verkostoamme on kehitetty ja testattu jo yli 20 vuotta.”

Parhaaseen tulokseen päästään, kun olemme mukana jo investointien hankekehitysvaiheessa.

 

 

”Tällä teknologialla varmistamme projektien läpiviennin ja kustannukset. Näin pysymme kilpailijoita edellä. Tärkeintä on varmistaa, että kaikki kustannukset ovat tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, ettei tule yllätyksiä asennusvaiheessa.”

Juha Nisula

JPT Industria Oy

”Olemme käyttäneet tähän mennessä Suomen Mallinnusmittaus Oy:n palveluita muutamissa projekteissa ja alusta asti he ovat sitoutuneet meidän tavoitteisiin ja päämääriin. Heidän ammattitaitonsa on vakuuttanut yhteistyön kaikissa vaiheissa. Projektit ovat edenneet aikataulussa ja tulokset ovat olleet vakuuttavia. Heidän palveluiden avulla projektiemme suunnittelu on nopeutunut ja mittatarkkuus parantunut, mikä on helpottanut työskentelyä projektien kaikissa vaiheissa, etenkin kun työskennellään olemassa olevissa laitoksissa.”

Jarno Kallio

Plant Design Manager, BMH Technology Oy

REFERENSSIT JA YHTEISTYÖVERKOSTO

Smart Project Alliance®

Tarkastele allianssin muita yrityksiä tarkemmin:

Tarkastele allianssin henkilöitä tarkemmin tutustumalla näihin PDF-dokumentteihin: