OPTIMOIDUN TEKNOLOGIAN SOVELTAJA

Smart Project Alliance®

OPTIMOIDUN TEKNOLOGIAN SOVELTAJA

Smart Project Alliance®

OPTIMOIDUN TEKNOLOGIAN SOVELTAJA

Smart Project Alliance®

LASERKEILAAMME JA MALLINNAMME

3D-mallit kiinteistöistä ja teollisuuskohteista

Laserkeilaamme ja mallinnamme todelliset kohteet virtuaalisiksi 3D malleiksi, joita voidaan käyttää esim. rakentamisen ja saneerausten sekä investointien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Laserkeilauksesta syntyvien miljoonien pisteiden avulla tuotetaan 3D-malli, joka on todellista keilattua kohdetta täysin vastaava. Malleja tuotamme useissa eri tiedostoformaateissa ja VR- (Virtual Reality) ympäristössä. VR-ympäristö mahdollistaa tarkastelun omalla VR-laitteistolla tai tietokoneella, ilman turhaa matkustelua ja aikarajoituksia, palvelu on käytettävissä 24/7.

Lähtötietojen hankinta kohteista

Laserkeilauksen avulla pystymme tuottamaan mittatarkat lähtötiedot kohteista. Esimerkiksi ennen investointihanketta laserkeilaamme kohteen ja luomme mallit. Mallit ovat mittatarkkoja, joiden pohjalta voidaan suunnitella esimerkiksi saneerausprojekti. Koska ”mitat on tarkastettu työmaalla” toimii mallit suunnittelun lähtötietoina ja näin voidaan poistaa investointien riskejä, jotka liittyvät puutteellisiin tai epätarkkoihin lähtötietoihin.

Havainnekuvat ja aluemallit kohteista

Isoista alueista voidaan tuottaa havainnekuvia ja aluemalleja. Tälläisiä alueita ovat esimerkiksi asuntoalue, rakennusmaa-ala, isot kiinteistökokonaisuudet kuten sairaalat, tehdasalueet, kaupunginosat. 3D-mallista voidaan tuottaa 3D-malleja ja kuvat yleisimmissä tiedostoformaateissa.

Investoinnin toteutuksen laadunvalvonta

Laserkeilaamalla pystymme varmistamaan, että investoinnit tai saneeraus toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Voimme tuottaa mallin jossa pystytään näkemään investoinnin toteutuksessa havaittavat puutteet suunnitelmiin nähden.

Global Cave – konsepti -virtuaalinen 3D-malli VR-laseille

Tuotamme laserkeilauksen ja mallinnuksen avulla 3D-ympäristön VR-laseille kiinteistöistä tai teollisuuskohteista. Asiakas voi tutustua kohteeseen VR-laseilla tai tietokoneen näytöltä. VR-laseja hyödyntäen pystytään kulkemaan ja katsomaan virtuaalimalleja samalla tapaa kuin normaali kävely oikeassa kohteessa.

HYÖDYT ASIAKKAALLE

Tarkemmin, nopeasti, kustannustehokkaasti ja ennen kaikkea helposti

1. Tarkasti

3D-mallit kuvataan laserkeilaimilla, joista lähtee miljoona pisteitä sekunnissa. Tämä varmistaa mittatarkat 3D mallit, joiden tolerassi  on ±5-15 mm. Laserkeilaus on tarkka ja tehokas tapa mitata ja mallintaa olemassa olevia kiinteistö- tai teollisuuskohteita. Malleihin tallentuu kiinteistöjen lisäksi maan pinnanmuodot todellisissa väreissä sekä kaikki silmillä nähtävät objektit sekä kohteet.

2. Nopeasti

Laserkeilaus ja mallinnus on nopea tapa tuottaa 3D malleja kohteista (10⁶ pistettä /sekunti ja toleranssi- tarkkuudella ±5-15 mm). Mallien käyttäjien esim. arkkitehtien, suunnittelijoiden, investoijien ei tarvitse käydä kohteessa, koska tuotetut mallit ovat tarkkoja ja vastaavat täysin kohteita. Laserkeilaus valmistuu nopeimmillaan päivissä, jonka jälkeen investonnin jatkosuunnittelu voidaan käynnistää

3. Kustannustehokkaasti

Pistepilvestä voidaan kustannustehokkaasti tuottaa todellisuutta tarkasti vastaava 3D-mallinnus tai muu digitaalinen suunnitteluaineisto. Tarkat kuvat mahdollistavat mm. paremmat tarjouspyynnöt sekä suunnittelun ja yllätysten välttämisen projektissa. Kun suunnittelu ja investointi toteutetaan tarkkojen lähtötietojen pohjalta, pysytään minimoimaan investoinnin riskit. Kaikki nämä tarkoittavat kustannussäästöjä, jotka näkyvät viivan alla tuloslaskelmassa.

4. Helposti

Toimeksiannon toteutamme aina ”avaimet käteen”-periaatteella, jolloin lopputulos on aina soveltuva ja valmis jatkotarpeita varten. Asiakkaalle laserkeilauksen ja mallien tilaaminen on yksinkertaista ja helppoa: määrität kohteen, tarpeet sekä laserkeilausajan.

SMART PROJECT ALLIANCE®

Geometrinen inventointi

– PSK 3402 standardin mukaan
– Aluekoordinaatisto
– Laserkeilaus ym. mittaus investointitarpeiden mukaan

Mallinnus

– Truview- mallit
– Verkkomallit
– Apugeometriat
– 3d-solid mallit

Käyttö investointi-
kehityksessä ja ylläpidossa

Suunnittelussa
– Toleranssimääritelty 3d- malli kohteesta
– 0-virhe toteutuksen varmistaminen rakentamisessa ja asennuksissa
– Lupaprosesseissa

VR- mallit, Global Cave (Tarkastelu omalla VR-laitteistolla tai tietokoneella, ilman turhaa matkustelua ja aikarajoituksia, palvelu on käytettävissä 24/7)
– Lupaprosessit
– Projektikatselmukset
– Markkinointi
– Tuotekehitys

Käyttö ylläpidossa
– 3D-käyttöliittymä elinkaaritiedon hallintaan